சனி கவசம்

..............................................................................................................................................................................................................................

சந்தோசத்தை நாளும் வழங்கும் சனி பகவான் கவசம்

கருநிறக் காகம் ஏறி 
காசினி தன்னை காக்கும் 
ஒரு பெரும் கிரகமான 
ஒப்பற்ற சனியே! உந்தன் 
அருள் கேட்டு வணங்குகின்றேன் 
ஆதரித் தெம்மை காப்பாய்! 
பொருளோடு பொன்னை அள்ளி 
பூவுலகில் எமக்குத் தாராய்!
--------- (1)

சனியெனும் கிழமை கொண்டாய்
சங்கடம் விலக வைப்பாய் 
அணிதிகழ் அனுஷம் , பூசம் 
ஆன்றதோர் உத்ரட்டாதி.
இனிதே உன் விண்மீ னாகும்
எழில் நீலா மனைவியாவாள்
பணியாக உனக்கு ஆண்டு
பத்தொன்போதென்று சொல்வார்!
--------- (5)

 

ஏழரை சனியாய் வந்தும். 
எட்டினில் இடம் பிடித்தும். 
கோளாறு நான்கில் தந்தும். 
கொண்டதோர் கண்ட கத்தில் 
ஏழினில் நின்ற போதும் 
இன்னல்கள் தாரா வண்ணம் 
ஞாலட்தில் எம்மைக் காக்க 
நம்பியே தொழுகின்றேன் நான்! --------- (2)

குளிகனை மகனாய் பெற்றாய்!
குறைகளை அகல வைப்பாய்!
எழிலான சூரியன் உன்
இணையற்ற தந்தை யாவார் 
விழிபார்த்து பிடித்து கொள்வாய்!
விநாயகர், அனுமன் தன்னை
தொழுதாலோ விலகிச் செல்வாய்
துணையாகி அருளை தாராய்!
 --------- (6)

 

பன்னிறு ராசி கட்கும் 
பாரினில் நன்மை கிட்ட 
எண்ணிய எண்ணம் எல்லாம் 
ஈடேறி வழிகள் காட்ட 
எண்ணெயில் குளிக்கும் நல்ல 
ஈசனே உனைத்துதித்தேன் 
புண்ணியம் எனக்கு தந்தே 
புகழ்கூட்ட வேண்டும் நீயே!
--------- (3)

 

அன்னதானத்தின் மீது
அளவிலா பிரியம் வைத்த
மன்னனே!  சனியே!  உன்னை
மனதார  போற்றுகின்றோம்!
உன்னையே சரணடைந்தோம்!
உயர்வெல்லாம் எமக்குத்தந்தே.
மன்னர் போல் வாழ்வதற்கே
மணியான வழிவகுப்பாய்!
 ---------  (7)

கருப்பினில் ஆடை ஏற்றாய்! 
காகத்தில் ஏறி நின்றாய்! 
இரும்பினை உலோகமாக்கி 
எள்தனில் பிரியம் வைத்தாய்! 
அரும்பினில் நீல வண்ணம் 
அணிவித்தால் மகிழ்ச்சி கொள்வாய்! 
பெரும் பொருள் வழங்கும் ஈசா 
பேரருள் தருக நீயே! --------- (4)

மந்தனாம் காரி , நீலா
மணியான மகர வாசா!
தந்ததோர் கவசம் கேட்டே
சனியென்னும் எங்கள் ஈசா
வந்திடும் துயரம் நீக்கு
வாழ்வினை வசந்தம் ஆக்கு!
எந்த நாள் வந்த போதும்
இனிய நாள் ஆக மாற்று! --------- (8)

ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் மந்த்ராஸ்

மோல மந்த்ரா :
ஹரிம் ஸ்ரீம் க்ரஹா சக்ர வர்தினே சனிச்சராய கலீம் இம் சஹா ஸ்வாஹா

புரானிக் மந்த்ரா :
நீலாஞ்சன சமாபாசம்
ரவிபுத்ரம் யமாக்ராஜம்
சஹாயா மார்தாண்ட சம்பூதம்
தம நமாமி ஷனய்ஷ்ச்சரம்

வேதிக் மந்த்ரா :
ஓம் சாம் நோ தேவீர் அபிஷ்டாய
ஆபோ பவந்து பீடையே
சாம் யோரபிய் சரவண்டு நாஹ்

சனி காயத்ரி :
கஹட்க ஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ மண்டாஹ் பிரசொடையத்

அல்டேர்ணடே காயத்ரி :
சனிச்சராய வித்மஹி
சாய புத்ராய தேமாஹி
தானோ மந்த பிரசொடையத்