கால பைரவர் கும்பாபிஷேகம் - 18-04-2014

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................