சனியின் பிடியில் இருந்து தப்பிக்க காலபைரவர் வழிபாடு

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Festival Invitation

Maha Shivaratri Festival

On the day of the grand festival of Maha Sivarathri falling on Tuesday, 13th February, the 4-periods special Abhishekhams, special Archanas, cultural programmes, and music recitals will be organised by the present legacy incumbent Dharmakartha from 4.30 PM on Tuesday 13th February to the morning on Wednesday, 14th February.

Tuesday – 13th February 2018

1. After 4.30 PM - 1st-period Abhishekham
2. After 5.00 PM to 7.00 PM - 108 Thiruvilakku Pooja’ performed by the Hindu Munnani from Kanchipuram district
3. After 7.00 PM - ‘Natyarapana’ – Bharathanatyam dance programme by the school girl students by Pozhichalur Guru Divyalakshmi
4. After 9.00 PM till 10.00 PM - Lecture by N. Thamaraikkannan M. Sc., B. Ed., M. Phil
5. After 19.00 PM - 2nd-period Abhishekham
6. From 19.00 PM - ‘Mega Melodies’ 0 Devotional music performance by Dr K. K. Mohandass

Wednesday – 14th February

1. After early morning 1,00 AM - 3rd period Abhishekham
2. After early morning 5.00 AM - 4th period abhishekham

Note – VVIPs have consented to participate and attend the festival functions.

Maha Shivarathri Program INVITATION

Archives

சனியின் பிடியில் இருந்து தப்பிக்க காலபைரவர் வழிபாடு

Bhairava Worship

Sri Smahara Maha Kala Bhairava Peetam

  • Arindhu tavarilaipporai thandikkum amartakar
  • Ariyaamal aneethi izhaipporin paavam pokkum
    paapa pashanar
  • Thisai Ettum Kaakum bhairavar Aalayam
  • Sri samhaara maha kaala bairavar

For More Details

Lord Kala Bhairavar - Videos