சனிபெயர்ச்சி - வீடியோ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

திருவிழா அழைப்பிதழ்

மகா சிவராத்திரி விழா

நாள் : 04.03.2019 திங்கட்கிழமை

மகா சிவராத்திரி விழா - அழைபிப்தழ்

முந்திய அழைப்பிதழ் பார்க்க

சனியின் பிடியில் இருந்து தப்பிக்க காலபைரவர் வழிபாடு

பைரவர் வழிபாடு

ஸ்ரீ சம்ஹார மகா கால பைரவர் பீடம்

  • அறிந்து தவறிழைப்போரை தண்டிக்கும் அமர்தகர்
  • அறியாமல் அநீதி இழைப்போரின் பாவம் போக்கும் பாப பஷணர்
  • திசை எட்டும் காக்கும் பைரவர் ஆலயம்
  • ஸ்ரீசம்ஹாரமகாகாலபைரவர்

மேலும் படிக்க

கால பைரவர் - வீடியோ